ޓާކިޝް އެއާލައިންސް
ޓާކިޝް އެއާލައިންސްގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ކިރިގިސްތާނަށް ވެއްޓި މަދުވެގެން 20 މަރު
 
މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު ބިންމަތީގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނޭ
ކ. މާލެ |
ޓާކިޝް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް
ބީބީސީ

ޓާކިޝް އެއާލައިންސްގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް ކިރިގިސްތާނަށް ވެއްޓި މަދުވެގެން 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މަދުވެގެން 20 މީހުން މަރުވި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު ބިންމަތީގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ބޮއިން 747 މަރުކާގެ ޓާކިޝް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ކިރިގިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ބިޝެކްގެ އުތުރުން 25 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ މަނަސް އެއާޕޯޓުގެ ކައިރީގައިވާ ގެތަކަށެވެ.

މަރުވި ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު ފްލައިޓް ދަތުުރުކުރަމުން ދިޔައީ ހޮން ކޮންގް އިން މަނަސް އެއާޕޯޓަށެވެ. ހާދިސާ ހިނގީ ހޯމަދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަނޑިން މެންދަމު 1:30 ހާއިރެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު ބޯޓު ވެއްޓުނު ހިސާބުގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަދި ހަލާކުވެފައި އިމާރާތްތަކުން ދުންއަރާތަން ފެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved