ޓްރަމްޕް
ދޫރައްކާތެރިކުރުމަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާޔާ ޓްރަމްޕްއަށް އިންޒާރުދެއްވައިފި
 
ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
ކ. މާލެ |
ބްރެނަން ވަނީ ތައްޔާރުނުވެ ތަގްރީރުތައް ނުދެއްވުމަށް ޓްރަމްޕްއަށް ގޮވާލައްވާފައި
ގޫގުލް

ތައްޔާރުވެ ވަޑައިނުގެން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
 

މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ޖަޒުބާތުގައި ބުނެވޭ އެފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ މަގުސަދެއް ޓްރަމްޕް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްރެނަން މި ފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved