ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަންގާރަ ދުވަހު ބަހަން ފަށާނެ

  • ހިއްސާއަކަށް 2 ރުފިޔާ 60 ލާރި މިދިޔަ އަހަރު ޖެހުނު

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 21:42 2,725

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު: ވޭތުވެދިޔަ 37 އަހަރުގައި ހިއްސާ ނުނަންގަވާ ތިބި ފަރާތްތަކުން ވެސް ހިއްސާ ނެގުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ - ރައީސް އޮފީސް ޓްވިޓާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަންގާރަ ދުވަހު ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރީގެ ރޭޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ 37 އަހަރު ތެރޭގައި ފައިދާ ނުނަންގަވާ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ވެސް ހިއްސާގެ ފައިދާ ނެންގެވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ހިއްސާގެ ފައިދާ ނެގުމަށް އަންނައިރު، ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބަދަލުގައި އެހެެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވާނަމަ، އެ ފަރާތަކާ ފައިދާ ނެންގެވުމަށް ހަވާލު ކުރެއްވި ކަމުގެ ސިޓީ އަކާއެކު ވެރިފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިގޮތުން ފައިދާ ނަންގަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ. ހިއްސާދާރަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއްނަމަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ،" އެމްޓީސީސީން ނެރުނު އިއުލާންގައިވެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، ފައިދާ ދޫކުރަން ފަށާތާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 3:00އަށް އެމްޓީސީސީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ހަތް ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް