ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އަންނަ ބޭރުމީހުންނާ ޖިންސީގުޅުން ނުހިންގުމަށް ރަޝިއާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދެފި

  • މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެކިއެކި ގައުމުތަކުން މެޗްތައް ބަލާލުމަށް ރަޝިއާއަށް ދާނެ

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 17:48 50,227

ރަޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރެއް..... - ސާޖިއޯ ޕެރޭޒް/ރޮއިޓާސް

ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން އަންނަ ރަޝިއާއަށް އަށް އަންނަ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ނުހިންގުމަށް ރަޝިއާ ރައްޔިތުނަށް އެގައުމުގެ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ އާއިލާ އާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޓަމާރާ ލެޓިނޯވާ އެ ގައުމުގެ ގޮވޮރިޓް މޮސްކްވާ ރޭޑިއޯ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަނިވެރި މައިންގެ އާއިލާތައް އުފެދިގެންދާ ކަމަށެވެ.

1980 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މޮސްކޯ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ހަވާލާ ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މާޒީގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތައް ބަލާއިރު ރަޝިއާގެ އެތައް ބަޔަކަށް ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާ ތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 1980 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތައް ފަހު ރަޝިއާ އެތައް އަންހެނުނަށް އެކަނިވެރި މައިންގެ ގޮތުގައި ކުދިން ބަލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އުފެދޭ އާއިލާގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ވަރަށް ދެރަ ގޮތްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އަންހެނުން ހޯދަން ޖެހޭނީ ރަޝިއާ ފިރިހެނުނަށް ލިބޭ ދަރިން ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕް ބައްރަށް ބަލާއިރު އެޗް.އައި.ވީ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވަނީ ރަޝިޔާގައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ހަލުއިކޮށް އެޗްއައިވީ ފެތުރޭ ގައުމަކީ ރަޝިއާ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބަލާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާރު ރަޝިއާ އަށް ވަނީ ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. ބައެއް އަންދާޒާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެކިއެކި ގައުމުތަކުން މެޗްތައް ބަލާލުމަށް ރަޝިއާއަށް ދާނެއެވެ. މިހާތަނަށް މުބާރާތުގެ ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޓިކެޓް ވަނީ ވިކިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް