އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ސައިފް އަލީ ޚާން

ސައިފަށް އިންޓަޕޯލުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

  • ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ވަނީ މުމްބާއި ފުލުހުން ރެކޯޑްކޮށްފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 15:22 2,229

ސައިފް އަލީ ޚާން - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާނަށް އިންޓަޕޯލް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި އިންޓަޕޯލް ނޯޓިސް ނެރުމާއެކު މުމްބާއި ފުލުހުން ވަނީ ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ރެކޯޑް ކޮށްފައެވެ.

ސައިފް މިވަގުތު ހުރީ އޭނާގެ އަންހެނުން ކަރީނާއާއި ހަގުދަރިފުޅު ތައިމޫރާއި އެކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްއެވެ. ސްޓޭޓްމެންޓް ރެކޯޑްކުރަން ޖެހުނީ ސައިފް އިންޑިއާގައި ނޫޅޭތީ ކަމަށްވެއެވެ.

ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ނަގާފައިވަނީ ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރި މައްސަލައިގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ޖަނަވާރު ޝިކާރަ ކުރީ ސައިފްގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބަލްގޭރިއާގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެގައުމުން ބޭރުގެ މީހަކު އެގައުމުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރަކު ޝިކާރަ ކުރެވޭނީ ޝިކާރަކުރާ ލައިސެންސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސައިފްގެ އެޖެންޓު ޝިކާރަ ކުރީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާނަށް ވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީމަހުގައި 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ސާބިތުވެފައެވެ. އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ސަލްމާންއާއި އެކު 1998 ވަނަ އަހަރު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން އުޅުނީ ފިލްމީ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާންއާއި، ތާބޫ، ސޮނާލީ ބެންދްރޭ އަދި ނީލަމްއެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް