raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ފުރުޓް ޓްރަފަލް
 
އެކި ވައްތަރުގެ ގުދުރަތީ މޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ މީރު ކާއެއްޗެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
7,680
ކ. މާލެ |
3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 16:29
ފުރުޓް ޓްރަފަލް - ގޫގްލް
ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. ބަޓަރ ކޭކް
 2. ކަސްޓަޑް
 3. ވިޕްޑް ކްރީމް
 4. ފުރުޓް ކޮކޮޓެއިލް

ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު

 1. 125ގްރާމް ބަޓަރ
 2. 125ގްރާމް ހަކުރު
 3. 125ގްރާމް ބިސް
 4. 125ގްރާމް ފުއް
 5. އެއް ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 6. އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
 7. ދެ ސައިސަމުސާ ކިރު

 ކޭކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބަޓަރާއި، ހަކުރާ އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ހަކުރު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ނިމުމުން ފުށް، ކިރު، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެސެންސް އަޅާ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލުމަށްފަހު، ކޭކް ފިހާ ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު ފިހެލާށެވެ.

ކަސްޓަޑް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު

 1. ދެ ޖޯޑު ފެން
 2. ދެ ސައިސަމުސާ ކަސްޓަޑް
 3. 2\1 ދަޅު ގެރިކިރު

ކަސްޓަޑް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކަސްޓަޑް އާއި ފެން އަޅައިގެން ކައްކާލާށެވެ. ގަދައަށް ކެކެން ފެށުމުން ގެރިކިރު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކައްކާލާށެވެ.

ފުރުޓް ޓްރަފަލް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

          ފުރަތަމަ ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ކަސްޓަޑް އަޅާލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ފުރުޓް ކޮކޮޓެއިލް އަޅާ އޭގެ މަތީގައި ކޭކް ސްލައިސް އެއް ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފުރުޓް ލޭޔާއެއް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް އަޅާ ގާނިޝް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް