އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ފުރުޓް ޓްރަފަލް

 • އެކި ވައްތަރުގެ ގުދުރަތީ މޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ މީރު ކާއެއްޗެއް

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 16:29 | 6,894

ފުރުޓް ޓްރަފަލް - ގޫގްލް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. ބަޓަރ ކޭކް
 2. ކަސްޓަޑް
 3. ވިޕްޑް ކްރީމް
 4. ފުރުޓް ކޮކޮޓެއިލް

ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު

 1. 125ގްރާމް ބަޓަރ
 2. 125ގްރާމް ހަކުރު
 3. 125ގްރާމް ބިސް
 4. 125ގްރާމް ފުއް
 5. އެއް ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 6. އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
 7. ދެ ސައިސަމުސާ ކިރު

 ކޭކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބަޓަރާއި، ހަކުރާ އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ހަކުރު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ނިމުމުން ފުށް، ކިރު، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެސެންސް އަޅާ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލުމަށްފަހު، ކޭކް ފިހާ ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު ފިހެލާށެވެ.

ކަސްޓަޑް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު

 1. ދެ ޖޯޑު ފެން
 2. ދެ ސައިސަމުސާ ކަސްޓަޑް
 3. 2\1 ދަޅު ގެރިކިރު

ކަސްޓަޑް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކަސްޓަޑް އާއި ފެން އަޅައިގެން ކައްކާލާށެވެ. ގަދައަށް ކެކެން ފެށުމުން ގެރިކިރު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކައްކާލާށެވެ.

ފުރުޓް ޓްރަފަލް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

          ފުރަތަމަ ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ކަސްޓަޑް އަޅާލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ފުރުޓް ކޮކޮޓެއިލް އަޅާ އޭގެ މަތީގައި ކޭކް ސްލައިސް އެއް ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފުރުޓް ލޭޔާއެއް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް އަޅާ ގާނިޝް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.