ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ސަންޖޫ

ސަންޖޫ ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ: މޭ ބަދިޔާ ތޫ ބީ ބަދިޔާ

  • ސަންޖޫ ރިލީޒް ކުރާނީ ޖޫން 29 ގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 15:56 2,771

ސަންޖޫގެ ޕޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ޖޫން މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފިލްމު ސަންޖޫގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

މޭ ބަދިޔާ ތޫ ބީ ބަދިޔާގެ ނަމުން ނެރުނު މިލަވައިގައި ފެނިގެންދަނީ ސަންޖޭގެ ރޯލު އަދާކުރާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ.  

މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާވެސް މިހާރު ވަނީ ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. ޓްރެއިލާއިން ސަންޖޭގެ ހަޔާތާއި ގުޅޭ އެކި މަންޒަރުތައް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ޓްރެއިލާގައި ސަންޖޭއާ ވައްތަރުވުމަށް އަދި އޭނާގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ރަންބީރު މި ފިލްމުގައި ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރިކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މި ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ސަންޖޭ ފިލްމީ ހަޔާތަށް ގުޅުނު ގޮތާއި އޭނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެންދިޔަ ގޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ގޮތާއި އޭނާ މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި ފިލްމީދާއިރާގައި އޭނާ ލޯބީގެ ހަޔާތެވެ. މި ފިލްމުގައި ސަންޖޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު މީހުންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ސޯނަމް ކަޕޫރެވެ. އަދި ސަންޖޭގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ދިއާ މިރްޒާއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އާއި ޕަރޭޝް ރާވަލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް