ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އޮމާން އެއަރ

އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  • ދަތުރުތައް ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރ 28 ގައި
  • 2009ވަނަ އަހަރު އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުތައް ފަށައި، 2016 ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލި
  • އޮމާން އެއަރ އަކީ އޮމާންގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 17:33 3,609

އޮމާން އެއަރގެ ބޮއިން 737 މެކްސް: ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާނީ މި މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި - ގަލްފް ޓައިމްސް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލި އޮމާން އެއަރއިން އަނެއްކާވެސް އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އޮމާން އެއަރގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ރައީސީއާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތައް ބުނާ ގޮތުން މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މިފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އޮމާން އެއަރއިން ބޭނުންކުރާނީ އެކުންފުނިން އަލަށް ގެނައި ބޮއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައްކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިމަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 12 ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. އޮމާން އެއަރއިން ވަނީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކުރުމަށާއި، ދަތުރުގައި ސްޓޮޕް އޯވަރއެއްގެ ގޮތުގައި އޮމާންގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ. 

2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އޮމާން އެއަރއިން މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު އުދުހެމުން އައި ފްލައިޓްތައް 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ހުއްޓާލީ ވިޔާފާރީގެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އޭރު އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އޭރު އެކުންފުނިން ބުނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ދެން ފެށުމުގެ ވިސްނުމެއް އެވަގުތު ނުގެންގުޅޭކަމަށެވެ.

އޮމާން އެއަރއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއަރލައިނެކެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް