އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބާލަން ގުޅީފަޅުގައި ބަނދަރެއް ހަދަނީ

  • ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ގުޅީފަޅުން ބިމެއް ނަގާފައި ކަމަށް
  • ބޮޑެތި އާގު ބޯޓުތައް ގާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެބިމުގައި ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 10:37 1,227

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަހީރު - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގެންނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ބޭލުމަށް ގުޅީފަޅުގައި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަހީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ގުޅީފަޅުން ބިމެއް ނަގާފައި ކަމަށާއި ބޮޑެތި އާގު ބޯޓުތައް ގާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެބިމުގައި ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

"ކ. ގުޅީފަޅުގައި މިހާރު ވަނީ ބިމެއް ނަގައި ބާރތިން ފެސިލިޓީ (ބަނދަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ފަށާފައި. މި މަސައްކަތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ" ޝަހީރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ޝަހީރު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓަށް އޮތް ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލާންޓު މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެތަނުގެ ބޮޑު މިނަކީ 40،000 ސްކޮޔާ ފީޓެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 308 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެފަދަ ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓުގެ ބެޗިން ޕްލާންޓެއް މިއަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓް ބެޗިން ޕްލާންޓުގެ އަގަކީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް