ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން
މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
 
ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
ކ. މާލެ |
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން
ގޫގުލް

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން އަންނަ ހަފްތާގައި މެލޭޝިޔާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 19 ގައި ބާއްވާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އޯއައިސީގެ 56 ގައުމުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކަމަށްވާ އިރު މިޔަންމާގައި އެގައުމުގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

 

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އިންސާނީ ދަރިކޮޅެއް އެއްކޮށް ނެތިކޮށް ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން މިޔަންމާ ސިފައިން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސެޑަރވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved