އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ކައިވެނި

ރޮނާލްޑީނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެ މީހުންނާއި އިންނަނީ

  • މި ދެ މީހުންނާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ ކައިވެނިކުރާނީ އޮގަސްޓް މަހުގައި އޮންނަ ހަފްލާއެއްގައި

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 25 މެއި 2018 | ހުކުރު 19:28 2,843

ރޮނާލްޑީނިއޯ އަދި އޭނާ އިންނަން އުޅޭ ދެ މީހުން - ޓްވިޓަރ

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑީނިއޯ އެކުއެކީގައި ދެ މީހުންނާއި އިންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑީއޯ އިންނާނީ ޕްރިސީލިއާ ކޮއޭލޯ އަދި ބީޓްރިޒް ސޫޒާއާއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން މި ދެމީހުން މިހާރު ވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑެޖެނީރޯގައި ހުންނަ ރޮނާލްޑީނިއޯގެ މެންޝަނުގައެވެ. މި ދެ މީހުންނާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ ކައިވެނިކުރާނީ އޮގަސްޓް މަހުގައި އޮންނަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯ ޕްރިސީލިއާ ކޮއޭލޯއާ ރައްޓެހިވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާ ބީޓްރިޒް ސޫޒާއާ ރައްޓެހިވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިދެމީހުންނަށްވެސް ރޮނާލްޑީނިއޯ ކޮންމެ މަހަކު 1500 ޕައުންޑްގެ އެލަވަންސެއް ދެއެވެ. ރޮނާލްޑީނިއޯ އޭނާގެ ދެ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެކައްޗެއް ދޭއިރު އެންމެފަހުން ވެސް އޭނާ އެ ދެމީހުންނަށް ހަދިޔާކުރީ އެއް ވައްތަރެއްގެ ސެންޓު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް އޭނާގެ ދައްތަ ހާޒިރު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އޭނާގެ ދައްތައަކީ އޭނާ އުޅޭގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެން ފެންނާނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް