އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ރޯދަ ކުރުކުރުން

ރޭސް 3 ގެނެސްދެނީ 3ޑީ ކޮށް

  • މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ރެމޯ ޑިސޫޒާ
  • މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 11:41 1,715

ރޭސް 3 ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ޓްވިޓަރ

ޖޫން މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ރޭސް3 ރިލީޒްކުރާނީ 3ޑީ ކޮށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ރޭމޯ ޑިސޫޒާއާއި ހަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރޭސް3 ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3ޑީ ކޮންނާއި އަދި 2 ޑީ ކޮށެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޮޓްތައް ނަގާފައިވަނީ އަބޫދާބީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއިގަ އާއި ތައިލެންޑުގެ ބެންގްކޮކްގައެވެ.

ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރާއެކު ސަލްމާން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާއިރު މި ފިލްމުގައި ސަލްމާން ވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ލަވައެއް ލިޔެފައެވެ. އެ ލަވަޔަކީ ލޯބީގެ ލަވައެކެވެ. އެ ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދާފައި ވަނީ ވިޝާލް މިޝްރާއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. "ރޭސް 2" ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2013 ގައެވެ. މި ދެ ފިލްމްގައި ވެސް ސައިފް އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ އިރު މި ފަހަރުގެ ފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް