ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ސިއްހަތު ހަރުދަނާކުރުން

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްއާއި ކެލޮރީ ކައުންޓާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އަގުހެޔޮކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ މީލް ޕްލޭން ލިބިގެންދާނެ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 12:16 1,356

ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން - ފޭސްބުކް

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމް މެންބަރުންގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކެއުމުގައި އެކުލަވާލާ މާއްދާތަކާއި ބާވަތްތައް ފަސޭހައިން ކިޔައިދީ ރަގަޅަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް ކެލޮރީ ކައުންޓާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެލޮރީ ކައުންޓާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އިންފާޒް ފާއިޒްއެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒިޔާންއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި ކެލޮރީ ކައުންޓާގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޕްލޭންތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ މީލް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

މެޓްރޯފްލެކްސް އުފެދިފައިވަނީ ވަނީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ޖިމް އަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

ކެލޮރީ ކައުންޓާއަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ވިއްކަމުން ގެންދާ ފްރެންޗައިޒްއެކެވެ. މި ފްރެންޗައިޒް އުފެދިފައި ވަނީ ސިރީލަންކާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް