raajjemv logo
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ނިޔާ ވެސް ވިކްޓްރީއާ ގުޅިއްޖެ
 
ނިޔާ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ވިކްޓްރީއަށް ކުޅެފައި
ނާފިއު ރަޝީދު
2,972
ކ. މާލެ |
10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:46
ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ނަޒީމް (ކ) އަދި އަހުމަދު ނިޔާޒް (ވ)
ޓްވިޓަރ

ފާއިތުވި ސީޒަންގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހްމަދު ނިޔާޒު (ނިޔާ) މި ސީޒަންގައި ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅެން ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

 

ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވިކްޓަރީއަށް ކުޅުނު ނިޔާ އަލުން ވިކްޓްރީ އަށް އައީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން ނިޔާ ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޓްރާންސްފާ ޕީރިއަޑްގައި އެހެން ޓީމަކުން ވިކްޓްރީއަށް ސޮއި ކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވެސް އެޓީމަށް ކުޅުނު ހުސައިން ޝިހްބާން (ބައްޓޭ) އާއި ޔާސީން ފިރާގް ވަނީ އެޓީމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފަ އެވެ.

 

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަން އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަހަރު ވިކްޓްރީން ނުކުންނާނީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހު ފެނުނު ވަރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއްގައި ކަމަށެވެ.

 

ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންފޮމޭޝަން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އެކުޅުންތެރިންނާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

ނިއުއިން 2013 ވަނަ އަހަރު ސީޒަންގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ނިޔާ ވަނީ އެޓީމުގެ މެދުތެރޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފަ އެވެ. އެ އަހަރު އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއެކު ގައުމީ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ޖާގަ ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް