ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ވައްކަން

ފިއްލަދޫ ފިހާރައަކުން ވައްކަންކުރި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ވަގަށް ނެގީ 2،400 ރ. އާއި ސިނގިރެޓް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:27 1,407

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން އަތުލައިގަނެފައިވާ ތަކެތި - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހއ. ފިއްލަދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދައި ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ދެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފިއްލަދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި އެފިހާރައިން 2،400 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ސިނގިރޭޓްތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  އެ ދެ ކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފިއްލަދޫ ވަލުތެރޭގައި ފޮރުވާފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހއ. ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުންވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް