ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - މާމުއި

މާމުއީގައި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް

  • މިފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 10:45 2,221

އިސްމާއިލް ވަޖީހު - އޭއެފްޕީ

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ރޯދަމަހަށް ފަހު ޝޫޓް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު މާމުއީގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އިސްމާއިލް ވަޖީހު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޮގާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ޝޫޓިން ފަށާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން ކަމަށް ވިއަސް ވަޖީހު ލައިގެން ނަގަން ޖެހޭ ޝޫޓިންތައް މިހާރު ނަގާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާމުއި އިން ވަޖީހު ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ ޔޮޓެއްގައި އޭނާ ފެނިގެންދާ ބައެވެ.

މިފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މާމުއި އަކީ އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަލީ ޝިފާއުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ އަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި އިސްމާއީލް ޖުމައިހް، މަރިޔަމް މަޖުދާ، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު، މާރިޔާ ތެރެސާ، މުހައްމަދު ފައިސަލް، އަބްދުﷲ ޝާފިއު (ފުބޫ)، އާދަމް ރިޒްވީ، އައިމިނަތު ނޫރާ، އަދި އަހްމަދު ޝާކިރު (ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ) އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި ޝީލާ ނަޖީބު، އަލީ ޝަޒްލީމް، އިބްރާހިމް އަމާން ހުސެން، ހަމްދާން ފާރޫގް، އަހްމަދު ސުނީ އަދި އައިޝަތު ޔާދާ ވެސް މިފިލްމުން ފެނިގެންދެއެވެ.

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން އެންމެ ފަހުން އަޅުވާފައިވާ ފިލްމަކީ "ވަކިން ލޯބިން"ނެވެ.ޑާކްރެއިން އިން މިއަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ދެވަނަ ފިލްމު "ގޮށްރާޅު" އެޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ފިލްމު އެޅުވުން ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްލި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ޑާކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް