ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ސޮހޭލް ޚާން

ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާއެއް ޕްރޮޑިއުސް ސަލްމާން ނިންމައިފި

  • މިއީ މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ޓީވީ ސީރީޒްއެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 17:14 1,193

ސޮހޭލް ޚާނާއި ސަލްމާން ކާން. ޓިއުބްލައިޓްގެ މަންޒަރެއްގައި - ޓްވިޓަރ

ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެކްޓަރ ސޮހޭލް ޚާނަށް ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީޒްއެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. 

މަޝްހޫރު ރެސްލިން ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ދަ ގްރޭޓް ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ޓީވީ ސީރީޒްގައި ގަމާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޮހޭލްއެވެ. ސޮހޭލް މިހާރު އަންނަނީ ސީރީޒް ކުޅުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"މުމްބާއީ މިރާ"ގައި ބުނެފައިވަނީ ގަމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ސީރީޒްގެ ވާހަކަ ލިޔެ އަދި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕުނީތް އިސާރް ކަމަށެވެ.  މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ސީރީޒްއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކާސްޓުން ނެގުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ޝޫޓިންތައް ނަގާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކަމަށް އެނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ނަމެއް އަދި ހާމަ ކޮށްފައި ނުވާއިރު މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ދައްކާނެ ޓީވީ ޗެނަލެއްވެސް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޮހެލް ޚާން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާނާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ޓިއުބްލައިޓްއިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީ ސަލްމާން ކުޅުނު ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް