ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބަކެޓް ލިސްޓް

މަދޫރީގެ ބަކެޓް ލިސްޓް މިމަހުގެ 25 ގައި

  • މިއީ މަރާޓީގެ ބަހުރުވައިން މަދޫރީ އުފައްދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް
  • ބަކެޓް ލިސްޓް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ތޭޖާސް ޕްރަބާ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 7 މެއި 2018 | ހޯމަ 11:28 1,422

މަދޫރީ ޑިކްސިޓް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ފުރަތަމަ މަރާޓީ ފިލްމު ބަކެޓްލިސްޓް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މިމަހުގެ 25 ގައި ކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މަދޫރީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކޮންމެސް ނަސީބެއް ލިބޭނެ ގޭބިސީ ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. މިފިލްމުން ދެނީ ހަމައެކަނި އުއްމީދާއި ހިތްވަރު ނޫންކަމަށާއި ހަގީގީ އިހުސާސްތަކާއިއެކު ދިރިއުޅުމަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަކެޓް ލިސްޓް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ތޭޖާސް ޕްރަބާ ވިޖޭ ދެއޯސްކާރް އެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ބަކެޓްލިސްޓް ހިންދީ ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދޭނީ ކަރަން ޖޯހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ކަރަން ވަނީ ތެލުގޫ ފިލްމު "ބާހުބަލީ2" ވެސް ހިންދީ ބަހުން ޑަބްކޮށްގެން ގެނެސްދީފައެވެ.

މަދޫރީ މަރާޓީ ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާއިރު އޭނާ މިހާރު ވަނީ މަރާޓީ ފިލްމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ވެސް ހުޅުވާފައެވެ. މިދިޔަ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައިވާ މަރާޓީ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މަދޫރީ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ހުޅުވައިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއަކީ މަރާޓީ ފިލްމުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްގެ ނަމަކީ އާރްއެންއެމްއެވެ. އެއީ މަދޫރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް