ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ސިމްބާ

ރޯހިތު ބޭނުންވަނީ ރަންވީރުގެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރަން

  • މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ކަރަން ޖޯހަރު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 6 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 08:09 1,338

ރަންވީރާއި ރޯހިތު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ގަލީ ބޯއީގެ ޝޫޓިންއަށްފަހު ފިލްމީ ތަރި ރަންވީރު ސިންހް މިހާރު ތައްޔާރު ވަމުންދަނީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ސިމްބާގެ މަސައްކަތާއިގެންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކި މަސައްކަތް ފިލްމުގެ ތަރިން ލައްވާ ދަނީ ކުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަންވީރު ސިންގްގެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުވުމަށް އަދި ބިޔަކޮށް ހުންނަ ގޮތް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ރޯހިތު ބޭނުން ވަނީ ޔުނިފޯމް ވީދާލުމުން ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް ފެންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަށިގަނޑު ބަހައްޓަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ފަށައިފިކަމަށެވެ.

"ސިމްބާއަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއާއެކު އަހަރެން ކުރާ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް. މި ފިލްމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުން އެއީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. މި ފިލްމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ރީތިވާނެ ކަމަށް އެކްސްޕެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް. އެހެން ކަމުން މި ފިލްމަށް ވަރަށް ހައި ހޯޕްސް އެބައޮތް. އަދި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށެން އެބައޮތް އެއްމަސްދުވަސްވަރު." ރަންވީރު ބުންޏެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ކަރަން ޖޯހަރެވެ.  

ކަރަން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ކަމަށެވެ. މި ފިލްމުގައި ރަންވީރު ފެނިގެންދާނީ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރަންވީރު ބުނެފައިވަނީ ރޯހިތު ޝެޓީއާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުމަކީ އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ރޯހިތުއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުން އެއީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއްކަމަށާއި މަސާލާ ފިލްމުތަކަށް ރޯހިތަކީ އެއްވަނަ ކަމަށް ރަންވީރު ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް