އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ސްރީލަންކާއަށް

  • މިއީ މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި ހަތަރުވަނަ ދިވެހި ފިލްމު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 14:42 1,903

ތިޔަ ލޯތްބާއި ދުރަށްގެ ޕޯސްޓަރ - ފޭސްބުކް

ޑައިރެކްޓަރ އަދި ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މޫސާ(މަރީ)ގެ ތިޔަ ލޯތްބާއި ދުރަށް ރާއްޖޭގައި އަޅުވާފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ފަހު ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ އެއްގައުމު ކަމަށްވާ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަރީ ބުންޏެވެ. މަރީ ބުނީ މި ޝޯ އަޅުވާނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވެސް ޝޯ އަޅުވަން ވިސްނާކަމަށް މަރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގައި ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާގައެވެ. މި ފިލްމަކީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަހުމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ)، މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އަދި އަހުމަދު އަމަން (ޓޮމް)އަދި މަރިޔަމް ޝަހްޒާ އެވެ. ފިލްމުގެ ކެމެރާމަން އަކީ އަލީ ރަޝީދު (ގޮޅާ އައްޔަ) އެވެ.

މިއީ ޑައިރެކްޓަރ މަރީގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަށް ވާއިރު މަރީގެ ވާހަކައަކަށް އެންމެ ފަހުން ހެދި ފިލްމަކީ 2012 ގައި ރިލީޒް ކުރި ދިވެހި ފިލްމު ސަޒާއެވެ. އެ ފިލްމު ވަނީ ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް