އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - މައުމޫން

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް: އަހުމަދު އަބްދުﷲ

އައިޝަތު ޝާނާ
Shaa_Na22

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:41 2,048

2016ނިމިގެންދިޔަ ވަނަ އަހަރަކީ އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް: އަހުމަދު އަބްދުﷲ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ސަރުކާރު އިސްވެ އޮވެ ގެނުވި އަހަރެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔާތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ސަރުކާރު އިސްވެއޮވެ އެތަކެއް ނޭދެވޭ ގާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށްގެނެސް ރައްޔިތުން ނާއުންމީދު ކުރުވި އަހަރެއްކަމަށެވެ. އަދި ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ފެނިގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ އެތަކެއް ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގަނެ، މިނިވަންކަމުގައި ތަޅުއަޅުވާފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބަލާލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ފެއިލްވެފައިވާ މަންޒަރުކަމަށެވެ.

"ޖުމްލަކޮށް ބުނަންޏާ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އަނދިރި ބަނަ ދަތި އަހަރެއްގެ ގޮތުގަ 2016 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ،" އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހެއް ދަށަށްދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާއާ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ތިން އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދިފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެވައުދުތައް ފުއްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު މިތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ބާރުވެރިކަމުގެ ދަށުގަ ރާއްޖޭގަ ހުރި ކުންފުނިތައް ނުހިފެއްޓިގެން ބަނގުރޫޓުވެގެންދިޔަތަން މީގެކުރިން ފެނިގެންދިޔަ، އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެމިދަނީ އެދިމާލަށް،" އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް