ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - މީރާ

ބީޕީޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅުން ލާޒިމްކޮށް، ގެޒެޓްކޮށްފި

  • ބީޕީޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 13 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 04:35 5,186

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅުން ލާޒިމްކޮށް، ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. 

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައިވާ ގޮތުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެ ރޫލިންގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

ރޫލިންގައިވާ ގޮތުން އެ ރޫލިންގ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ރޫލިންގ ގެޒެޓްކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް