މައުމޫން
މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދަނގަޑެއްހެރި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ
އައިޝަތު ޝާނާ
ކ. މާލެ |
ތިނަދޫ--ފޮޓޯ:މުހަންމަދު ޝަރުހާން
ގޫގުލް

ގދ. ތިނަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދަނގަޑެއްހެރި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައުން ގދ.ތިނަދޫގެ ކައުންސިލް މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަހަރު ފިރިހެނެއްގެ އަރިކައްޓަށް ދަނގަޑެއް ހެރި އޭނާއަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރު ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާ ހިނގީ ކޮންސްޓަކްޝަން މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ގަޔަށް ދަނގަނޑު ހެރުމާއިއެކު އޭނާ ހޮސްޕިޓަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރު ވިދާޅުވީ، އެމީހާގެ އަރިކަށްޓަށް ހެރުނު ދަނގަޑު މިހާރު ނަގާފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެމީހާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް