މައުމޫން
ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނަން: ޔުމްނާ މައުމޫނު
އައިޝަތު ޝާނާ
ކ. މާލެ |
ޔުމްނާ މައުމޫނު
ގޫގުލް

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް ބައްޕާފުޅު މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުމްނާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދުންޔާ މައުމޫނު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އަރިހުގައި ހައްގުގެ މަގާމުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ދުންޔާ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނުގެ މިނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދުންޔާގެ މި ނިންމެވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް