ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 14:48
މާމެންދޫ ފަޅު ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ
މާމެންދޫ ފަޅު ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާމެންދޫއިން މަރުވި މީހާ
މާމެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނާޝިދު މަރުވީ ފިޓު ޖެހިގެން: ކައުންިސލް
ފެނުނީ ނެރާއި ދިމާލުން
ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ 09:25 ހާއިރު

ގއ. މާމެންދޫ ފަޅުތެރެއިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެނުނު ނާޝިދު މަރުވެފައިވަނީ ފިޓުޖެހިގެންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒައީމް ވިދާޅުވީ ނާޝިދު މަރުވެފައިވަނީ ފިޓު ޖެހިގެން ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއަށް ހަށިގަނޑު ބެލި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެރަށު މޫންލައިޓްވިލާ، މުހައްމަދު ނާޝިދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 09:25 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށު ނެރާ ދިމާލުންނެވެ.

 ހަށިގަނޑުގެ ކަރުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ގަލެއްގައި ޖެހިގެން ލިބުނު އަނިޔާއެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

ނާޝިދުގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ މިހާރު ވަޅުލާފަ އެވެ.

އެރަށުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ނާޝިދަކީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން އެރަށު މީހަކަށް ފެނިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް