އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
މައުމޫން

އީސްމާއިލް އީސަ، މުހައްމަދު އާރިފް އަދި ހަސަން އަދުހަމް ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:05 | 2,591

މުހައްމަދު އާރިފް (ކ) އިސްމާއިލް އީސަ (ވ) ހަސަން އަދުހަމް (މ) - އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ)، މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަދި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްމާއިލް އީސަ ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކުރީ އެޓީމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އިސްމާއިލް އީސަ ބުނީ ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވާން ވަކި ގޮތެއް އަދި އޭނާ ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އީސަ މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ގޯލުކީޕަރު ވެސް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކަން ވެސް ހާމަކުރާނެއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޓީމުގައި ހިމެނުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ.

ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޓީމުން ފެންނާނެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ކޮށް އެކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން ތައާރަފްކޮށް، ޓީމާ ދުރުގައި މާޔުސްވެފައި ތިބި ސަޕޯޓަރުން އަލުން ޓީމާ ގުޅުވާލައި ދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.