ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް

މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ފްލެޓް ގަތް މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ!

  • ފްލެޓް ގަނެފައި ވަނީ "ރެހެންދި-6" އިން
  • ފްލެޓެއްގެ އަގަކީ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޖުމްލަ 9 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފްލެޓް ބައްލަވައިގެންނެވި ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 22 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 12:45 | 8,877

މަޖިލިސް މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ - ޕީޕަލް މެގަޒިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން، ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދެ ފްލެޓް ބައްލަވައި ގަތް މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމްގެ ދެ ކަނބަލުން ފްލެޓް ގަތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ" ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިކަން ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހިންގާ ތަހުގީގެއް ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެފްޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި "ރެހެންދި-6" އިން މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ހުސައިން ފްލެޓް ބައްލަވައިގަނެފައި ވަނީ ފްލެޓެއް 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. އެ ދެ ފްލެޓްގެ އަގު 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފްލެޓްތަކެކެވެ.

އަބްދުއްރަހީމްގެ ދެ ކަނބަލުން ފްލެޓް ބައްލަވައިގަތުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަލާސްކޮށްފައި ވާތީ، އެ ދެ ފަރާތަށް ފްލެޓް ރެޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ ދެ ކަނބަލުން ބައްލަވައިގަނެފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ފްލޯގެ އެއްވަނަ ފްލެޓާއި ދެ ވަނަ ފްލެޓެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި ދެ ފްލެޓް ކަމަށް ވެއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ފްލެޓް ބައްލަވައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

އަބްދުއްރަހީމް ފްލެޓް ގަތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އަބްދުއްރަހީމްއަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މިސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ އެއް ފަރާތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.