raajjemv logo
ގައުމީ ވޮލީ ލީގު
ގައުމީ ވޮލީ ލީގު: މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
 
މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ޕޮލިސް ކުރިހޯދީ ސީދާ ތިން ސެޓުން
ލީވާން އަލީ
3,975
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 14:47
ޕޮލިސް ކްލަބްގެ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިޔާ ޖަގްޑަތަރު ސިންހައާ މޭން އޮފް ދަ މެޗުގެ މަގާމު ހަވާލުކުރަނީ
ވީއޭއެމް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބުން ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފިއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މެޗު މާޒިޔާއާ ވާދަކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓްތައް ޕޮލިސް ކްލަބުން ގެންދިޔައީ 24-26، 28-30 އަދި 15-25 އިންނެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސް ކްލަބްގެ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިޔާ ޖަގްޑަތަރު ސިންހައެވެ.

މުބާރާތުގައި މާޒިޔާ އަދި ޕޮލިސްގެ އިތުރުން ފިރިހެން ބައިގައި ވާދަކުރަނީ މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް، ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ސިފައިންގެ ކްލަބެވެ.

މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން، ޕޮލިސް ކްލަބް އަދި މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފިރިހެން ބައިގެ ދެ މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ސީލައިފްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި މޯލްޑިވިއަން ނިކުންނާނީ ޕޮލިސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް