ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 13:03
ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕެކް ޕްރޮމޯޝަން
ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕެކް ޕްރޮމޯޝަން
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލ ޓްރޭޑިންގ
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕެކް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
ޑްރައިޕާސްގެ ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ޑައިޕާސް ލިބިގެންދާނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މެގަ ޕެކް އެއް ލިބިގެންދާނީ 245ރ. އަށް
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޑްރައިޕާސްގެ އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނެ

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން " ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕެކް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

އޭޑީކޭ އިން ބުނީ ޑްރައިޕާސް ބްރޭންޑްގެ ޑައިޕާސް (ނެޕީީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށާއި ޑްރައިޕާސްގެ ޓޭޕް ނެޕީ އާއި ޕޭންޓްސް ނެޕީވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ ޑައިޕާސްގެ އިތުރަށް ކުދިންގެ ރީތިވާ ސާމާނުވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން ބޭބީ ބާތް، ލޯޝަން، ޝޭމްޕޫ އާއި ބޭބީ އޮއިލްގެ ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުންނާއި  ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އޭޑީކޭ ފާމަސީތަކުން ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ޑްރައިޕާސް ބްރޭންޑްގެ ނެޕީ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން  ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕެކެއް ލިބިގެންދާނީ 245ރ. އަށެވެ. މި އަގަށް ޑްރައިޕާސްގެ ހުރިހާ ސައިޒުތަކުގެ މެގަ ޕެކްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް