ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އެމްއެންޑީއެފް

މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

  • ފަރަށް އެރީ މުތީ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް
  • ހަމީހުން ދޯނީގައި ތިބި
  • އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:29 | 1,484

ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ދިޔަ މުތީ ދޯނި - އެމްއެންޑީއެފް

މާލެއިން މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައި އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ދޯނީގައި ހަމީހުން ތިބި ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިރޭ މާލެ އަތޮޅު ކޮއްދިއްޕަރު ރިޒޯޓަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ''މުތީ'' ނަމަކަށްކިޔާ ސަޕްލައިދޯނި ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ދޯނި ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓް ކައިރީގައި އޮތް ފަރަކަށް އަރައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބުނީ މިރޭ 19:30 ހާއިރު ކަމަށާއި އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކުރާފްޓް ވަނީ ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކާއެކު އެ ސަރަޙަދަށް ގޮސް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ކަމަށެވެ.

މި ޙާދިސާ ހިނގިއިރު ދޯނީގައި ދެ ދިވެހިންނާއި ހަތަރު ބިދޭސީން ތިބި ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، ދޯނިގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ފެނުއަޑީގައި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.