ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ބަޖެޓް 2018

ބަޖެޓް 2018: މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން އެޖެންޑާ ކޮށްފި

  • ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި
  • ބަޖެޓް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި މިވަނީ ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އަޑުފެތުރިފައި ވަނިކޮށް
  • ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން ފިޔަވާ އިތުރުކަމެއް މާދަމާގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގަ ހިމަނާފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 19:25 | 2,119

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ - ޕީޕަލް މެގަޒިން

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން އެޖެންޑާ ކޮށްފައި މިވަނީ ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ގާނޫނުުގައި ބުނާ ތާރީހު ކަމަށް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ އަޑުތައް ފެތުރުނު ފަހުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު އެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 11:00 ގައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ދައުރު ނުވަތަ ފަހު ދައުރު އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައި ވަނީ އެންމެ ހަ ޖަލްސާ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑު ވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއި ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށް މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 26.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަށަހަޅާ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް 27.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ.

މި އަހަރު އާމްދަނީގޮތުގައި 21.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު އަންދާޒާ ކުރި އާމްދަނީގެ 985 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.