ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 13:55
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަން
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކޮށްފި
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް
 
އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕެއް

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އޮކްޓޯބަރު މަހު ހޮވާ 15 ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕްތައް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

 

އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބީއެޗްއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

 

މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ނަސީބުވެރިންނަށް ވަނީ ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 50 ބޯނަސް އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ 15 ލެޕްޓޮޕް ކޮންމެ މަހަކު ދޫކުރެއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަންގެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލް އިންސްޕިރޮން ގޭމިން ލެޕްޓޮޕެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

ބީއެޗްއެމްއިން ބުނީ، ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ބީއެޗްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ގަތުމުން ދޫކުރާ ކޫޕަނުގައި ފޮރުވާފައިވާ ކޯޑު 5757 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

އެކުންފުނިން ބުނީ މިހާތަނަށް މިޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް