ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 09:25
ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާރކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް
ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާރކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާކެޓް
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު!
 
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން 70 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 
މިފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ނޮވެމްބަރު 6-8 އަށް

ލަންޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާ، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މިމަހުގެ 6-8 އަށް ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްދާ މި ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 70 ކުންފުޏަކުން 195 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓްތަކާއި ހޮޓެލްތަކާއި ޓްރެވެލް އެޖެންސީތަކާއި، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އެއާލައިންތަކުން ބައިވެރިވެ އެވެ. މިފެއާގައި ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ސްޓޯލްގައި ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

މި ފެއާގައި ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓްގެ އިސްވެރިޔަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ހަމަޖެއްސީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާކެޓްގައި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި މިދާއިރާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ އެވެ. މި ޕްރެސް ކޮންޕަރެންސްގައި ބައިވެރިވާނީ ރާޢްޖޭގެ ފަރާތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލްއާއި މަޓީގެ ވައިސް ޗެއަރމަން ހުސެއިން އަފީފާއި، ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަހްމަދު ޝިއާން އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ހަލީލެވެ. މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީޑިޔާތައް ހާޒިރުވާނެ އެވެ.

 

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާކެޓް ބާއްވާތާ މިއީ 37 ވަނަ އަހަރެވެ. މިފަހަރުގެ ފެއާގައި 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރާ އެއް މަންޒިލެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހަތް ދިހަ ފަސް ހާސް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 14:15
މަރިޔަން
ބަންޑާރަ ނައިބު މަހަށް ދާންވީނު؟ އެއީ އަދި މަނިކުފާނާއި މާގުޅޭނެ ކަމެއް.