ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 16:09
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރިޒްނާ ޒަރީރު
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ"
"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަނަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން!
 
މި އެޑިޝަންއަށް ނޮމިނޭޓް ވުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
މިއެޑިޝަން އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ 23 ގައި

"ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވާއިރު މި އެވޯޑަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް މި އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްއާއި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ މި އިވެންޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ 100 ކުންފުނި ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެޑިޝަންއެކެވެ.  

 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 23 ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ގޯލްޑް 100 އަށް ވިޔަފާރިތައް ނޮމިނޭޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 24 އިން ފެށިގެންވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތައް ނޮމިނޭޓްކުރަން ބޭނުންނަމަ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި މި އެޑިޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭ އެކި ކްރައިޓީރިއާތައްވެސް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްއިން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް މި އެޑިޝަންއަށް ނޮމިނޭޓްވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ނަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މި އެވޯޑަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އަދި ގޯލްޑް 100 ގާލާ ހަފްލާގެ ތެރެއިން 2 ފަރާތަކަށް ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްވެސް ދޭނެއެވެ.

 

އެގޮތުން ގޯލްޑް 100 އަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުގައި 4 ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި އެ ކުންފުންޏަކީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  2016 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާލިބުން ހިމެނެއެވެ.

 

ގޯލްޑް 100 ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކުންފުނިތައް އެ ހަފްލާގައި ނެރޭ ގޯލްޑް 100 މެގަޒިންގައި ލިސްޓުކުރާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް