ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - އައިފޯން 10

އެންމެ 20 މިނެޓްތެރޭ އައިފޯން 10 ވިކި ހުސްވެއްޖެ

  • ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ 20 މިނިޓް ތެރޭ ވިކި ހުސްވެއްޖެ
  • ދެން އައިފޯން 10 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 6 ނުވަތަ 8 ހަފްތާ ފަހުން

މުހައްމަދު ޝަރުހާން
sharuhaan2011

ކ. މާލެ 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:46 2,157

އައިފޯން 10 ، ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ އެންމެ 20 މިނިޓް ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވުމާއިއެކު ފޯން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 6 ނުވަތަ 8 ހަފްތާ ފަހުން -

އެޕަލް އައިފޯން 10 ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ އެންމެ ދިހަ މިނިޓް ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެއެވެ.

އައިފޯން 10 ވިކި ހުސްވުމާއިއެކު ދެން އައިފޯން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ހައެއް ނޫނީ އަށް ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.

ދިހަ މިނެޓުތެރޭގައި އައިފޯނު 10 ވިކި ހުސްވެފައިވާއިރު އީބޭ ފަދަ ސައިޓްތަކުގައި އައިފޯނު 10 މީހުން ވިއްކަނީ ދިހަހާސް ޑޮލަރާއި ފަންސާސްހާސް ޑޮލަރާއި ދޭތެރޭގެ އަގުތަކުގައިއެވެ.

އައިފޯނު 10 ލިބުމުގައި ދަދިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފޯނު ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައި ވާއިރު އެޕަލްއިން ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ފޯނު ގަތުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ޑިސެމްބަރު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އާ ހަމައަށް މަޑުކުރަން ވަނީ ޖެހިފައި އެވެ.

އައިފޯން 8 ގަތުމަށް މީހުން ކިއޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
އައިފޯން 8 ގަތުމަށް މީހުން ކިއޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

އައިފޯން 8 އާއި އެކު އައިފޯން 10 ނެރިފައިވާއިރު އައިފޯން 8 އަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިއެއް ނުވެއެވެ. ސީއައިޕީއާރް އިން ލަފާ ކުރާގޮތުގައި އެޕަލް އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ގެ ސޭލްސްއަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ކްއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު އެންމެ 16 ޕަސެންޓެވެ. އެއީ އައިފޯން 7 އަދި 7 ޕްލަސްގެ ސޭލްސްއާއި އަޅާ ބަލާއިރު 27 ޕަސެންޓުގެ ވެއްޓުމެކެވެ.

އެޕަލްގެ އައު ފޯނު އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 55 ގައުމަކުން ލިބެންހުންނާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް