raajjemv logo
ފްރެންޗް ލީގު
ފްރެންޗް ލީގު: ކަވާނީގެ ލަނޑުން މާސޭ އަތުން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވެއްޖެ
 
މާސޭ އޮތީ 18 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި
 
ޕީއެސްޖީ އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި
 
ޕީއެސްޖީ ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން އަދި ބަލިނުވޭ
ލީވާން އަލީ
1,755
ކ. މާލެ |
23 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 12:10
ފްރެންޗް ލީގުގައި މާސޭ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ފަހުވަގުތު އެޑިންސަން ކަވާނީ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ބަލިނުވެ ސަލަމާތްވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެސްޖީ އަދި މާސޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލިޔޯން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ޕީއެސްޖީއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުންދިޔައީ މާސޭގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް، ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް 16 ވަނަ މިނެޓުގައި މާސޭ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ޕީއެސްޖީގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ލުއިސް ގުސްޓާވޯއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ނޭމާ އަދި ކަވާނީ ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ. ޕީއެސްޖީން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަބިއޮޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނޭމާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ޕީއެސްޖީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް އެޓީމަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މާސޭ އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ތައުވިން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީގެ މަސައްކަތް އިތުރުވިއެވެ. ޕީއެސްޖީއަށް އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމަށްފަހު ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ކަވާނީ ވަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ޕީއެސްޖީއަށް ފަހުވަގުތު ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުން އެއްފަހަރުން ގޯލު ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޕީއެސްޖީ އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 26 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ޕީއެސްޖީ ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން އަދި ބަލިނުވެއެވެ. މާސޭ އޮތީ ކުޅުނު ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 18 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ދެވަނައިގައި 22 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ މޮނާކޯއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް