raajjemv logo
ޔޫރަޕިއަން "ގޯލްޑަން ބޯއި"
ޔޫރަޕުގެ "ގޯލްޑަން ބޯއި" އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާނުކޮށްފި
 
މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ބާސާގެ ވިންގާރ އުސްމާން ޑެމްބެލޭގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއެލް ޖީސަސް
 
މި އެވޯޑަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުމުގައި ވޯޓުދެނީ ނޫސްވެރިން
 
މި އެވޯޑަކީ ޔޫރަޕުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދެވޭ  އެވޯޑެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,596
ކ. މާލެ |
21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 16:54
ޑެމްބެލޭ (ކ) ޖީސަސް (މ) އަދި އެމްބާޕޭ (ވ) - މިއީ މި އަހަރު މި އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިން
ގޯލް.ކޮމް

މި އަހަރު ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ޔޫރަޕްގެ "ގޯލްޑަން ބޯއި" އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އިޓަލީގެ "ޓޫޓޯ ސްޕޯޓް' އިން ދޭން ފެށި މި އެވޯޑަކީ ޔޫރަޕުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދެވޭ  އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުމުގައި ވޯޓުދެނީ ނޫސްވެރިންނެވެ. މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ބާސާގެ ވިންގާރ އުސްމާން ޑެމްބެލޭގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއެލް ޖީސަސްއެވެ.

މި އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި އެވޯޑު އެންމެ ބޮޑަށް ހައްގުވާ ކުޅުންތެރިޔަކީ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލްކުރެއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮނާކޯއަށް ކުޅުނު 41 މެޗުގައި 16 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖުގައި އޭނާވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުންވެސް އޭނާ އަންނަނީ ގަވާއިދުން ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ. މޮނާކޯގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއިން ވަނީ މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި 180 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ގެންގޮސްފައެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން މިދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި 105 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވި އުސްމާން ޑެމްބެލޭވެސް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅުނު 32 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދީފައެވެ. އަދި ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަށް ދިމާވި އަނިޔާގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ބާސާގައި އޭނާގެ ކުޅުން އަދި ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއެލް ޖީސަސްއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ޕަލްމެއިރާސްގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ސިޓީއިން ވަނީ މިދިޔަ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި 33 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީ އެއްގެ ދަށުން އޭނާ އެ ޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. ސިޓީއަށް ކުޅުނު 17 މެޗުގައި އޭނާ 13 ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު އޭނާ އަންނަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

"ޓޫޓޯ ސްޕޯޓް" އިން މި ކުޅުންތެރިން ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފައިވަނީ 24 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓަކުންނެވެ. މި އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައި ނުވާ ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑާއި ޑޯޓްމަންޑްގެ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗްގެ އިތުރުން އޭސީ މިލާންގެ ގޯލްކީޕަރު ގިއަންލުއީޖީ ޑޮނަރޫމާ ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑު ހޯދި ކުޅުންތެރިޔަކީ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑާ ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް