raajjemv logo
"ސަޕްނާ ދީދީ"
"ސަޕްނާ ދީދީ"އިން ފެންނާނީ ދީޕިކާ އާއި އިރްފާން
 
އެންމެ ފުރަތަމަ އެދެމީހުން އެކީގައި ކުޅެފައިވަނީ "ޕީކޭ"
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,788
ކ. މާލެ |
28 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 11:41
ދީޕިކާ އަދި އިރުފާން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދީޕިކާ ޕަދުކޯންއާއި އިރްފާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ "ސަޕްނާ ދީދީ" ކަމަށާއި މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ހާނީ ތްރެހާން ބުނެފިއެވެ.

ހާނީ ތްރެހާން ބުނީ މި ފިލްމު ކުޅުމަށް ދީޕިކާއާއި އިރްފާން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ދީޕިކާއާއި ފަރުހާންއާއި ދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެންދާނެ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެދެމީހުން އެކީގައި ކުޅެފައިވަނީ "ޕީކޭ" އެވެ. "ޕީކޭ" އަށް ވަނީ އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

ހާނީ ތްރެހާން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމަށް އެ ދެތަރިން ނެގީ އެ ދެތަރިންނަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ވަރަށް ފިލްމުގެ އެކްޓު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތީތީކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮންމެ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޓަރަކުވެސް ފިލްމެއް ހަދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނާނެ ކަންތައް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ހާނީ ތްރެހާން ބުނީ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ދީޕިކާގެ "ޕަދްމަވަތީ" ނިމުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމަކީ މުމްބާއިގެ މާފިއާ ކުއީން ސަޕްނާ ދީދީގެ ވާހަކަ ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް