ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރިޕޯޓު - ކޭ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް

ކޭ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ ކުރަމަތި ރިސޯޓަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު އީދު

  • މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތުނޑި ހައުސްކީޕިން އިން ވަނީ ހޯދާފައި
  • މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިންގެ ހަސަން ނަވާޒް
  • މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިންގެ އިގްބާލް އަބްދުލް ގައްޔޫމް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 26 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 20:10 4,860

ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ - އާދަމް ޝަހީދު

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކޭ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވަމުން އަންނަތާ 11 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރު މުބާރާތް އެތައް ގޮތަކުން ތަފާތެވެ.

މިފަހަރު ބޭއްވުނު ކޭ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގައި  ބައިވެރިވީ 12 ޓީމެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.. ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތަކަށް ފަހު ގަދަ ދެޓީމު ކުއާޓާގައި ވާދަކުރާއިރު، އެ މެޗުތަކުން މޮޅުވާ ޓީމުތައް ކުޅުނީ ސެމީގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ކުޅުނީ ފައިނަލެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސް އަދި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޅިން އަލަށް ދަތުރުކުރި އައިލޭންޑް  ޗެލެންޖާސް އެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ފެށިގެން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އައިލޭންޑް ޗެލެންޖާސް އިންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އާދަމް މުހައްމަދު (އެޑަމް) އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ ޑިފެންސުން ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ތުނޑި ހައުސްކީޕިން ޖޫނިއާސް އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ  ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާހިދް އިބްރާހިމް އެވެ. ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން މާހިދް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލަށް ވަނީ އައިލޭންޑް  ޗެލެންޖާސް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގައިގައި ޖެހިފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފަށް ތުނޑި ހައުސްކީޕިން ޖޫނިއާސް ނިކުތީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފަހަތުން އަރާ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާހިދު އެވެ. ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން މާހިދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލު ތެރެއަށް ވަނީ އައިލޭންޑް ޗެލެންޖާސް ކީޕަރު އަތްދަށުންނެވެ.

އޭގެ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ހަސަން ނަވާޒް ވަނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސް އަށް ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑު މާހިދު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ނަވާޒް ކާމިޔާބު ކުރީ މުޅިން ހުހަށް އޮވެއެވެ. ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މާހިދު ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އައިލޭންޑް ޗެލެންޖާސް އިން ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކުރީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އެޑަމް ޖެހި ލަނޑަކުންނެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު  އައިލޭންޑް ޗެލެންޖާސް އިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފަހު މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ އެއް ލަނޑަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ވަސީމް އެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ މާހިދު އެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދުމުގެ އިތުރުން އެއް ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައި ވަނީ އައިލޭންޑް ޗެލެންޖާސްގެ އާދަމް މުހައްމަދު، ބުރަފަތީގެ އަބްދުﷲ ރަޝީދް، މެއިން ހައުސް ކީޕިންގެ އަހުމަދު މުފީދް، ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ ހަސަން ނަވާޒް އަދި ހަމަ އެޓީމުގެ މާހިދު އިބްރާހިމް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ކުރަމަތި މެނޭޖްމަންޓުން 2،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، އީވޯ ހޯމް އިން ވަނީ 5،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ސެޓިފިކެޓެއް ދީފައިވާއިރު، ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ގިފްޓްޕެކެއް ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ އަހުމަދު އީސާ އެވެ. އޭނާ އަށް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން 5،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، އީވޯ ހޯމް އިން 7،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ސްޕޮންސަރުންގެ ގިފްޓް ޕެކް އާއި ޓްރޮފީ އަދި ސެޓްފިކެޓް އަހުމަދު އީސާ އަށް ލިބިފައިވާއިރު، ގޯ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންޑިއާ ދެކޮޅު ޓިކެޓެވެ. 

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތުނޑި ހައުސްކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ ހަސަން ނަވާޒް އެވެ. އޭނާ އަށް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން 5،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، އީވޯ ހޯމް އިން 7،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ސްޕޮންސަރުންގެ ގިފްޓް ޕެކް އާއި ޓްރޮފީ އަދި ސެޓްފިކެޓް ނަވާޒް އަށް ދީފައިވާއިރު، އޭނާ އަށް ޔުނިވާސަލް ޓްރެވެލް ސާވިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ލަންކާ ދެކޮޅު ޓިކެޓް އިނާމެއް ގޮތުގައި ދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތުނޑި ހައުސް ކީޕިން ޖޫނިއާސްގެ އިގްބާލް އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެވެ. އޭނާ އަށް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން 2،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، އީވޯ ހޯމް އިން 7،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕޮންސަރުންގެ  ގިފްޓް ޕެކް އާއި ޓްރޮފީ އަދި ސެޓްފިކެޓް އިގްބާލް އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

ކުރަމަތި ސްޓާފުން މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުވެސް ވަރުގަދަކޮށް ގެންނާނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް