ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 17:09
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއް ރަހީމް
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއް ރަހީމް
ގޫގުލް
މަޖިލީސް ޖަލްސާ
މިއަދުގެ ވޯޓުންވެސް އެނގުނީ ޕީޕީއެމްއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަން: އަބްދުލް ރަހީމް
 
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވީ 28 މެންބަރުން
 
ވޯޓުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައެއް ނުވޭ
 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ދެ ވޯޓެއް ވަނީ ނަގާފައި

މިއަދުގެ ވޯޓުން ވެސް  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަދިވެސް އޮތީ ޕީޕީއެމަށްކަން އެނގޭ  ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ  އަމަލުތަކުން ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަަމަށާއި މަޖިލީސްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

" މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ދިޔައީ ހަމަ ރަގަޚަށް. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހިންގި ކަންކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން." އަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 މިއަދުގެ ވޯޓަކުން މަޖިލީހުގެ ތާއީދު ޕީޕީއެމްއަށް ނެތް ކަން ކަނޑަ ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި މިއަދުގެ ވޯޓުން ވެސް އެނގިގެން ދިޔައީ  ޕިޕީއެމްއަށް ތާއީދު އޮތް ކަން ކަމަށް އަބުދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅު މީހުންގެ ކިބައިގައި އެއްވެސް ހިތްވަރެއް ހުރި ނަމަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރި ވީސް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.. އެހެން ނަމަވެސް  އެހިއްވަރެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިއަދުވެސް ބާއްވާފައިވާ އިރު ހެނދުނު 09:00 ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ  09:30 ނުވަނީސް ވަނީ ނިންމާލަ އެވެ. އަދި ދެ ވޯޓެއް ވެސް ނަގާފައިވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީގުގައި ނެގި ވޯޓުގައި އިދިކޮޅު އެއްވެސް މެންބަރެއް ބައިވެރިނުވުމުގެ ސަަބަބުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަޣުލަވިއްޔަތުން ވަނީ ވޯޓަށް ހުށަހެޅި ދެކަން ވެސް ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނެގި ވޯޓު ފާސްވީ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 28  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އަދި އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން (އަޔޯރާ)ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރީ 27 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 18:47
Mohamed Rasheed
Angry
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 18:47
Mohamed Rasheed
Angry