raajjemv logo
"ބާގީ2"
"ބާގީ 2"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
 
ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,887
ކ. މާލެ |
22 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 13:46
"ބާގީ2" ގެ ޕޯސްޓަރ
ގޫގުލް

ޓައިގާ ޝްރޮފް އެކްޓު ކުރާ ފިލްމު "ބާގީ2" ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހރު ނިކުތް "ބާގީ" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާއިރު އެ ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.
ކުރީގެ ފިލްމާ އެއްގޮތަށް ފިލްމުގެ ލީޑުން ޓައިގާ ފެނުނު ނަމަވެސް "ބާގީ 2" އަށް ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް އައިސްފަ އެވެ.

"ބާގީ"ގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ޓައިގާ އާއެކު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ޝްރަދާ ކަޕޫރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ޓައިގާ އާއި އެކީ ފެންނާނީ އެހެން ބަތަލާއެކެވެ. "ބާގީ 2" ވެސް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައި ވަނީ "ބާގީ" ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާ އެވެ.

ޓައިގާ ވަނީ މި ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ސްޓަންޓެއް ޗައިނާގައި ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށްވެސް ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް