raajjemv logo
ސާހޯ
"ސާހޯ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
 
އޭނާ ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ވަނީ 30 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ބޮޑުކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,655
19 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 14:48
ކ. މާލެ
ޕްރަބާސް
ގޫގުލް

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމަކަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބާހްބަލީ 2" ޝޫޓް ކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އެފިލްމުގެ އެކްޓަރ ޕްރަބާސް އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސާހޯ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

"ސާހޯ" ގެ ޝޫޓިން ޕްރަބާސްފެށިކަން އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ޕްރަބާސްއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާއާ އެހާ ރައްޓެހި މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ "ސާހޯ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކީ ވެސް ފޭސްބުކްގައި އެއްޗެއް ޕޯސްޓްނުކޮށް ހުންނަތާ އެއް މަސް ފަހުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ.

އެ ޕޯސްޓްގައި ޕްރަބާސް ބުނެފައި ވަނީ" ޝޫޓްކުރަން ފަށައިފިން، ބާހްބަލީއަށް ފަހު ހަތަރުއަހަރާއި ބައިގެ ފަހުން ޝޫޓް ކުރަނީ، ވަރަށް އުފާވޭ އާފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާތީ،" ޕްރަބާސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ސާހޯ" ގައި ޕްރަބާސްއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ އޭނާއާ އެކު ގިނަ ފިލްމްތަކަކުން ފެނިފައިވާ އަނުޝްކާ ޝެޓީ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފިލްމުން އޭނާއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ ހިންދީ ފިލްމު އެކްޓްރަ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ކަމަށް މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެކަން ޔަގީންވެފައި ވަނީ "ސާހޯ" ކުޅުމަށް ޝްރައްދާ ހުށައެޅީ 5 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ބުނުމެވެ.

"ބާހުބަލީ" ފްރަންޗައިޒް ޕްރަބާސް ކުޅެފައިވަނީ 25 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއަށެވެ. ފަހުން އޭނާ ވަނީ ފިލްމު ކުޅެދޭއަގު 30 ކުރޯޑަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް