ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 03:07
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018
ރައީސް ޔާމީން، 2018 ކާމިޔާބު ކުރަނީ އެއްލަކިން: ރީކޯ މޫސަ
 
މޫސަ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކެމުން ގެންދިޔައީ އަވާމެންދުރެއްކަމަށް
 
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސި އިންތިޚާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރަނީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސި އިންތިޚާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެއްލަކިންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫސަ އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ "ޕީޕީއެމް ރާސްޓަސް" ނަމުގައި ގަލޮޅުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ "އެއް ލަކިން" ކަމަށެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކެމުން ގެންދިޔައީ އަވާމެންދުރެއް ކަމަށާއި ހިސާބުވެސް ޖަހަމުން ގެންދިޔައީ ނުބައިކޮށް ކަމަށެެވެ. އަދި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ ގޮނޑި ލިބުމަކީ ކަމިޔާބެއްކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކުނު ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓްލާން ނިކުތީ 67 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ތެރެއިން 11 އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށްކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ދެން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ 11 އިންސައްތަ ވޯޓްކަމަށާއި އެއްލަކިން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމްޑީޕީން 294 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބުވެފައި ވަނީ 200 އެއްހާ ގޮނޑިއެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ ޖަގަހަތައް ހުޅުވަނީ ބޮޑެތި ފޮޓޯތައް ޖަހާފައި ބަހައްޓަން ނޫންކަމަށާއި އެ ތަންތަނުގައި ބޮނޑިބަތްވެސް އަވެލިވެސް ކާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހޭކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ރާސްޓަސް ޖަގަހަ ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
9%
0%
45%
45%
0%
ކޮމެންޓް
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 15:13
ފާތުމަ
ޢެޢް ލައްކަ އިސްތަށިން ދޯ????
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 13:41
އަލަތު ކައިވެންޏާއެކު ފުލެޓް ލ
ހުވާ ކުރެއްވިޔޭ 2013ގަވެސް އެކަމު ފަނޑިޔާރުގެ އަރިމަތީގަހުރެ ދެއްތޯ... 2018ގަ ފަނޑިޔާރުގެ ފުރަގަހުގަ ނޫނީ ބޯމަތީގަތޯ... ޤާނޫނު އަސާސީބުނަނީ ހުވާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިފުޅު މަތީގައޭ ދެއްތޯ.. މިރައީސް ޤާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަބަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގަވާގޮތައް ހުވާނުކުރާތީތޯ...
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 13:27
Moosabe
Moosa dhen balivaanee ehlakin