އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
މިސްރު

މިސްރުގައި ދެ ރޭލު މުޑިއެރުމުގެ ސަބަބުން 41 މަރު

  • ހާދިސާ ހިނގީ މިސްރުގެ އަށްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެލެގްޒެންޑްރިއާ ގައި

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 11:23 | 1,679

ހާދިސާ އަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ - އޭޕީ

މިސްރުގެ އުތުރު ސަރަހައްދެއްގައި ދެ ރޭލެއް މުޑިއެރުމުގެ ސަބަބުން  41 މީހުން މަރުވެ މަދުވެގެން 120 ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއެްޖެއެވެ.

މިސްރުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެލެގްޒެންޑްރިއާ ގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ރޭލުގެ ބައެއް ބައިތައް ނުވަތަ ކެރިޖްތައް ރޭލު ދަގަނޑުން ކައްސާލިއެވެ. 

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ރޭލުގެތެރެއިން އެއް ރޭލު އެކްސިޑެންޓްވުމުގެ ކުރިން ހުއްޓުނެވެ.  މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިސްރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ރޭލު ހުއްޓެން ދިމާވީ "ހިއުމަން އެެރާ" ގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. 

އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ރޭލުގެ ތެރެއިން އެއް ރޭލު ދަތުރު ކުރަމުން އައީ ވެރިރަށް ކެއިރޯ އިންނެވެ، އަދި އަނެއް ރޭލު އައީ ޕޯޓް ސެެޑް އިންނެވެ.

މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް އަލް-ސީސީ ވަނީ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ވަނީ ހާދިސާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތުން ބަދަލު ދޭން ނިންމާފައެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.