raajjemv logo
އެއާ އޭޝިއާ
ތައި އެއާ އޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި
 
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފްލައިޓެއް އޮންނާނެ
2,642
11 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 19:52
ކ. މާލެ
ތައި އެއާ އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ހުކުރު ދުވަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސަނީ
ހުސެން ފިޔާޒް

ތައި އެއާ އޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި އެވެ.

ތައި އެއާ އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޖެއްސީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދުވާލަކު ފްލައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. 

ތައި އެއާ އޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީން) މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު، ރާއްޖެއަކީ އަގުބޮޑު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި  ޓޫރިސްޓުން ދެކޭ ނަޒަރިއްޔާތަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަކީ މެލޭޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން، އެއާ އޭޝިއާގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް މިހާރު ވެސް މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުން ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް 16،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 9،000 މީހުން ތައިލެންޑުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ  ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެ އެވެ.

ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު މިހާރު ވެސް ދެ އެއާލައިނަކުން ދަތުރުކުރެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ އާއި ބެންކޮކާ ދެމެދު ދަތުުރުކުރާއިރު ބެންކޮކް އެއާ ވޭސް އިން ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ކުރެ އެވެ.

ތައި އެއާ އޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން އިރު، މިހާރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް 28 އެއާލައިނަކުން ދަތުރުކުރެ އެވެ. އެ އެއާލައިންތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ 34 މަންޒިލަކާ ގުޅުވައިދީފަ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް