raajjemv logo
"ސްޓާބަކްސް" ތަޢާރަފްކޮށްފި
މަޝްހޫރު "ސްޓާބަކްސް" ކޮފީ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި
 
އިތުރު އުފެއްދުންތައް ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު
3,399
ކ. މާލެ |
8 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 16:09
"ސްޓާބަކްސް" ކޮފީ
ގޫގުލް

ސްޓާބަކްސް ކޮފީގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ރާއްޖެއަށް މިއުފެއްދުން ތަޢާރަފް ކޮށްދިނީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޭޝިއާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއެޗްއޭއެމް) ފެއާގަ އެވެ.

 

އެގޮތުން ސްޓާބަކްސް ކޮފީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮފީ ފުޅި އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން ބައެއް އުފެއްދުންތައް ވަނީ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

 

ސްޓާބަކްސް ކޮފީގެ ދެ ވައްތަރެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އިރު އެއީ ކޮފީ އަދި މޮކާއެވެ. މިއީ 200 މިލިލީޓަރުގެ ބިއްލޫރި ފުޅިއެކެވެ.

 

ސްޓާބަކްސް ބްރޭންޑުގެ ބެލްޖިއަން ވޮފްލް އާއި، ޗިޕްސް އަދި ބަދަން ވެސް ވަނީ މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮފީ ހައުސް ޗެއިން "ސްޓާބަކްސް" އަކީ 1971 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ތައާރަފުވި ބްރޭންޑެކެވެ.

 

މި ބްރޭންޑުގެ ގޮފިތަށް ދުނިޔޭގެ 23,700 އަށްވުރެ ގިނަ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނައިރު ކޮފީ ފުޅިއެއް ވިއްކާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 25-30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ކަމަށް ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ފައިޒަލް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެކުންފުނިން ބުނީ ފަހުން ސްޓަރބަކްސްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ގެންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކެފޭ ވެސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.  

 

މި އުފެއްދުންތައް  ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން މިހާރުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
40%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް