ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ ސުޕަކަޕަށް ރެއާލްއިން ނެގި ސްކޮޑުގައި ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިފި

  • ރޮނާލްޑޯ ހުރީ މުޅިން ފިޓް ކޮށް.
  • މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ރޮނާލްޑޯ މުހިންމު ކަމަށް ޒިދާން ވަނީ ބުނެފަ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 18:36 | 1,949

ރޮނާލްޑޯ: ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ.. - ގޯލް.ކޮމް

ޔޫއެފާ ސުޕަކަޕްގައި މާދަމާ ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ރެއާލްގެ ސްކޮޑުގައި އެޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިފިއެވެ.

 

މާދަމާ ރޭ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މި މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނެގި ސްކޮޑުގައި ރޮނާލްޑޯ ހިމަނާފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން ދެކުނު އެމެރިކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްގެން އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު ޕްރިސީޒަން (އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސްކަޕް) ގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރިސީޒަން މެޗުތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ރޮނާލްޑޯ މިފަހަރުގެ ޕްރިސީޒަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވަނީ އެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ރަޝިއާގައި ބޭއްވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގައި ޕޯޗުގަލް ގައުމީޓީމުގައި ކުޅުމަށް ފަހު ރެސްޓު ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ޗިލީ އާއި ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޕޯޗުގަލް ބަލިވުމާއި އެކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ގައުމީޓީމު ދޫކޮށް އަމިއްލަ ގައުމަށް އެނބުރި ގޮސްފައެވެ.

 

 ޕޭސްބުކްގައި އާންމު ކުރި ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭނާއަށް އެއްމާބަޑު ދެކުދިން ލިބުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރިސީޒަން މުބާރާތަށް ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެކު އެމެރިކާއަށް ނުދިޔައީވެސް އެ ސަބަބަށް ޓަކައިކަމުގައި ރިޕޯޓްތައް  ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވެ ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް  މާދަމާ ރޭގެ މި މުހިންމު މެޗުން ރޮނާލްޑޯއަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަކީ ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑު ހޯދި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީ ތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރެވެ.

 

އެގޮތުން ސްޕެނިޝް ލީގު ރެއާލްއިން ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ރޮނާލްޑޯގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. އަދި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔަބު ކުރުމުގައި ވެސް އޭނާގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެމެޗުގައި 2 ގޯލް ރެއާލް އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނެފައިވަނީ ރޮނާލްޑޯ ، ބޭލް އަދި ބެންޒެމާ އަކީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި ޚާއްޞަ ކޮށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަށް ލިބޭ މެޗުތަކުގައި ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

" ރޮނާލްޑޯ އާއި ބޭލް އަދި ބެންޒެމާ އަކީ ޓީމުގެ މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިން. އެ ތިން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ. އެއީ އިތުބާރު ތިން ފޯވާޑުން." ޒިދާން ބުންޏެވެ.

 

ރޮނާލްޑޯގެ ކުރީގެ ކުލަބާއި ދެކޮޅަށް މާދަމާރޭ ނިކުންނައިރު  ރޮނާލްޑޯ ހުރީ މުޅިން ފިޓްކޮށް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ވެސް ޒިދާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރުން ބޭލްވެސް ވަނީ މާދަމާރޭގެ މެޗަށް ރެއާލްއިން ނެގި ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނިޔާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޭލް މިހާރުވަނީ މުޅިން ފިޓްވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލް ކުރާގޮތުގައި ބޭލް އަށް އޭނާގެ އަސްލު ކުޅުމަށް އަދިވެސް ނާދެވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.