ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ވާހަކަ އަމަނިކުފާނު ދޮގުކުރައްވައިފި

  • ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފައި އެ ނޫހުން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކަމަށް

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 12:19 | 1,265

ނައިބު ރައީސް ޕެންސް (ކ)، އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕް - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަަމަށް މީޑިއާގައި ދަައުރުވަމުންދާ ރިޕޯޓުތައް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިކަން ދޮގު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ "ވަރަށް ގޯސް އަދި ހިތްހަމަނުޖެހޭ" ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޕެންސް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އެމަނިކުފާނާބެހޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮންމެ ފަދަ ދޮގު ވާހަކަައެއް ފެތުރުނަސް އެމަނިކުފާނާއި އަދި ޓީމުން ބައްލަވާނީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެޖެންޑާ ޕްރޮމޯޓުކޮށް 2020 ގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ހޮއްވެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. 

އެމެރިިކާ މަޝްހޫރު ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލައްވާނެ ކަމަށް ބައްލަވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ބައެއް ފާރަތްތަކުން  ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސަަށް "ޝެޑޯ ކެމްޕެއިނެއް" ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް މަސްދަރުތަކާއި ހަވާލާދީ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގެ ލިޔުމުގައި ވަނީ، ރައީސް ޓްރަމްޕް އާ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލައްވާނެ ނަމަ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް ޕެންސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެެވެ.

ޕެންސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާުރު ބައިބައި ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކަތާކާއި ބެހޭގޮތުން ސީނިއާ ވައިޓް ހައުސް އެޑްވައިޒާ ކެލިއޭން ކޮންވޭ ވެސް ވަނީ ނައިބު ރައީސް  މައިކް ޕެންސް އާއި ބޭހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.