އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ދެކުނު ކޮރެއާ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން 2012 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި މޫން ޖެއި-އިން އަކީ މިހާރުގެ ރައީސް

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 15:21 | 3,110

މިހާރުގެ ރައީސް މޫން ޖެއި-އިން (ކ) އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގުން-ހައި - ގޫގުލް

ދެކުނު ކޮރެއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެގައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ނެޝެނަލް އިންޓެލިޖެންސް ސާވިސް (އެންއައިއެސް)  އިން ކުރި އެތެރޭގެ ތަހުގީގަކުން ހާމަވެފައި ވަނީ، ކޮންޒާވެޓިވް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 30 ޓީމަކުން ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

އެއަހަރުގެ ރިޔާސީ  އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޕާކް ގުން-ހައި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކް ވަނީ މަގާުމުން ދުރުކުރެވިފައެވެ. އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ޝަރީއަތް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ޕާކް އާއި ވާދަކުރައްވާ އިންތިޚާބުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވި މޫން ޖެއި-އިން އަކީ މިހާރު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސްއެވެ. 

އެންއައިއެސްގެ ކުރީގެ ޗީފް ސްޕައި ވޮން ސެއި-ހޫން ގެ މައްޗަށް ދަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝަރީއަތް ހިންގަމުންނެވެ. އެއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެެވެ. މި ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ހިންގި ފުރަތަމަ ޝަރީއަތަށް ފަހު 2015 ގައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ އިން އޭނާ އަށް ކާމިޔާބު ލިބުނެވެ.

އެންއައިއެސް ގެ އެތެރޭގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ޕޯސްޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ބަދަލު ކުރުމަށް އެންއައިއެސް އިން އެތެރޭގައި ހަަރަކާތްތެރިވާ މާހިރުން ވެސް ބޭނުންކުރި ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ހާމަވެފައި ވަނީ 2011 އާއި 2012 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް އެންއައިއެސް އިން ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކަމެވެ. 

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާ ރައީސް މޫން ޖެއި-އިން ވަނީ އެންއައިއެސް ރިފޯމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އެންއައިއެސްގެ އާ އިސްވެރިޔާ ވަނީ އެ އިދާރާއިން ގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ކުރީގެ ރައީސް ޕާކްގެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެންއައިއެސް އިން ހިންގި އެތެރޭގެ ތަހުގީގުން ހާމަވެގެން ދަނީ އެ އިދާރާއިން ކަންކަމަަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަންކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރު ނޫން ކަން ކަމަށެވެ. 

 

 

 

.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.