ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް އަކަށް މި އަހަރު ހޮވުނީ ޔާމްބެ

  • ޔާމްބެ އަށް ވަނީ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައި
  • މިސްޓަ ފިޒީކްގެ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ މަގާމު ހޯދި ފާލިހު މުހައްމަދު
  • މިޑްލް ވެއިޓް ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު އިބްރާހިމަށް ފައިނަލުގައި ވާދަނުކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2017 | ހުކުރު 03:15 | 14,779

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް އަކަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ޔާމީން (ޔާމްބެ) (ވ) އަދި އޭޑީކޭ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ނާޝިދު (ކ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން (ބީބީއެފް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ބޭޑްލެބް މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް އަކަށް މި އަހަރު މުހައްމަދު ޔާމީން (ޔާމްބެ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.

 

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމަށް ޔާމްބެ ހޮވުމާއެކު، އޭނާ އަށް ވަނީ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ. މި އިނާމު އޭނާއާ ހަވާލުކުރެއްވީ އޭޑިކޭ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) އެވެ.

 

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ވިނާއަކަށް ޔާމްބެ ހޮވިފައިވާ އިރު، އޭނާ ވަނީ ބޮޑީ ބިލްޑިން ކެޓަގަރީގެ ހެވީ ވެއިޓް ބައިންވެސް ޓައިޓަލް ވިނާކަން ހޯދާފައެވެ. ހެވީ ވެއިޓް ބައިގައި ޔާމްބެ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ގިޔާސް އިބްރާހިމްއާ އެވެ.

 

 

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމު ޔާމްބެ ހޯދީ ލައިޓް ވެއިޓް ބައިން އެއްވަނަ ޓައިޓަލް ވިނާކަން ހޯދި ޝާހީން އިބްރާހިމްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. ޝާހީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހޯދި ފަރާތެވެ. މިޑްލް ވެއިޓް ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު އިބްރާހިމަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް ކަނޑައެޅުމުގެ ފައިނަލު ބުރުގައި ވާދަ އެއް ނުކުރެވުނެވެ.

 

މިޑިލް ވެއިޓް ކެޓަގަރީގެ ފުރަތަމަ ރަނަރަޕަށް މުހައްމަދު ނައިހާން ހާން ހޮވުނުއިރު، ދެވަނަ ރަނަރަޕަށް ހޮވުނީ ނިހާދު ރަޝީދު އެވެ. މި ކެޓަގަރީގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ބައިވެރިން ވަނީ ވާދަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ކެޓަގަރީގައި މި ބޮޑީބިލްޑަރުންގެ އިތުރުން ދެން ވާދަ ކޮށްފައި ވަނީމުހައްމަދު އަބްދު ރަހްމާން އެވެ.

 

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް އުފުލާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔާމްބެ ބުނީ މިދިޔަ އަހަރު އޮތް މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް އަށްފަހު މި އަހަރުގެ މުބާރާތަށް އޭނާ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށާއި، މިއީ އެ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

 

 

މުބާރާތުގެ މިސްޓަ ފިޒީކްގެ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފާލިހު މުހައްމަދެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މިސްޓަ ފިޒީކް އަކަށް ހޮވުނީ އޭނާއެވެ. މިސްޓަ ފިޒީކްގެ މަގާމާއެކު ފާލިހް އަށް ވަނީ 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

 

މިސްޓަ ފިޒީކްގެ މަގާމު އުފުލާލުމަށްފަހު ފާލިހު ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ވަރަށް ވާދަވެރި ކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑަރޭޝަނުން ދިން ދައުވަތަކަށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އިސް ޖަޖައްގެ ގޮތުގައި ސީންގަޕޫރުގެ ބޮޑީ ބިޔުލްޑް ފެޑްރޭޝަންގެ ރައީސް ޕްރަދީޕް ސްބުރަމާނިއަމް އެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައި ބޮޑީބިލްޑިން ދާއިރާއިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްކަން ހޯދާފައިވާ މުހައްމަދު އަފްރާހް ހަލީލަށް ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް އަރުވާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރި އެކްސްޓްރީމް ފިޓްނަސް އަށް ވަނީ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ފިލައެއްވެސް ދީފަ އެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރު މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުހައްމަދު ރަޝީދު (ރަޗޭ) އެވެ. އޭނާ ވަނީ މި މުބާރާތް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގައި އޭނާގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ އޭޑީކޭ އިން ވިއްކާ "ބޭޑްލެބް" ބްރޭންޑުގެ ކޮސްމެޓިކްސް އެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެޓީވީއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.